Arabuluculuk sistemini getiren tasarı meclis'ten geçti

Arabuluculuk sistemini getiren tasarı meclis'ten geçti

Torba yasa Meclis'ten geçti. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen "İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre işçi, tazminat ve ücret; işveren de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle ara bulucuya başvurmak zorunda olacak.

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar ve kötü niyet tazminatı ile iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zaman aşımı süresi ise 5 yıl olacak.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek, uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edecek

Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz